Kvalitet

Vi är din privata hemtjänst och har samarbetat med Lerums kommun sedan 2017. Vi arbetar under samma villkor som kommunen, men med en viktig skillnad: vi arbetar i betydligt mindre grupper, vilket innebär att du kommer att ha kontinuerlig kontakt med samma personal under hela din tid hos oss. Detta möjliggör en snabb anpassning till dina behov och skapar en känsla av trygghet och kontinuitet. Med oss får du ett ansikte du känner igen!